DANH MỤC CÁC KHÓA HỌC

THÔNG BÁO
Video
Facebook
Map
Lượt truy cập
QUẢNG CÁO

123hoc giới thiệu sản phẩm mới

Các khóa 123Học

Đơn vị tổ chức : Tổ chức giáo dục 123Học

Giảng viên : Bùi Chính Hưng

(Giảm : 0%)

Phí ưu đãi : ₫

Học phí :  ₫

Đơn vị tổ chức : Tổ chức giáo dục 123Học

Giảng viên : Bùi Chính Hưng

(Giảm : 0%)

Phí ưu đãi : ₫

Học phí :  ₫

Đơn vị tổ chức : Tổ chức giáo dục 123Học

Giảng viên : Bùi Chính Hưng

(Giảm : 0%)

Phí ưu đãi : ₫

Học phí :  ₫

Kỹ năng sống

Đơn vị tổ chức : Tổ chức giáo dục 123Học

Giảng viên : Bùi Chính Hưng &..

(Giảm : 75%)

Phí ưu đãi :50.000 ₫

Học phí : 200.000 ₫

Kỹ năng làm việc thành công

Đơn vị tổ chức : Tổ chức giáo dục 123Học

Giảng viên : Bùi Chính Hưng

(Giảm : 36%)

Phí ưu đãi :1.800.000 ₫

Học phí : 2.800.000 ₫

Nghiệp vụ quản lý

Đơn vị tổ chức : Tổ chức giáo dục 123Học

Giảng viên : Bùi Chính Hưng &..

(Giảm : 50%)

Phí ưu đãi :100.000 ₫

Học phí : 200.000 ₫

right left